Valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater. Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar kan valberedningen bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen. 

Kontakt

Valberedningen kan kontaktas via postfack i trapphuset på Fyrklöversgatan 13.Valberedningen består av

Giannina Arancibia Espinoza 
Fyrklöversgatan 13

Seija Leutola
Fyrklöversgatan 13