Styrelsen

 Ledamöter och suppleanter:

  • Adine Samadi, Ordförande
  • Richard Löfwenberg, Vice ordförande
  • Vilhelm Johansson, Ledamot
  • Bulduk Dennis Akdemir, Kassör

  • Ercan Karacan, suppleant
  • Giannina Arancibia Espinoza, suppleant
  • Thiago Rodriguez, suppleant

Kontakt: 

 

Information

Information från styrelsen kan läsas på anslagstavla i varje trappuppgång.

Samt här på hemsidan under Nyheter.

 

Serviceanmälan - PLL Fastighetsförvaltning

Växelnummer 031-198019

Jour

Akuta ärenden rings in till jouren

 

Nabo

För frågor om avgiften så vänder du dig till den ekonomiska förvaltaren Nabo:

Parkering

För frågor om parkering, ta kontakt med Aimo park som är ansvarig för garaget: