Styrelsen

 Ledamöter och suppleanter:

  • Jean-Philip Lee, ordförande
  • Panagiota (Peggy) Tsaousi Tonits, vice ordförande
  • Johanna Jäderberg, ledamot
  • In-Anna Knutsdotter, ledamot
  • Seija Leutola, suppleant
  • Vilhelm Johansson, suppleant
  • Simon Ahlnäs, suppleant

Kontakt: 

 

Information

Information från styrelsen kommer att kunna läsas på anslagstavla i varje trappuppgång.

Samt här på hemsidan under Nyheter.

 

Serviceanmälan - Mina sidor, Stena Fastigheter

Mina sidor, Stena Fastigheter eller 0771 40 50 50

Jour

Akuta ärenden rings in till jouren
Telefon - 031 718 00 08

För frågor om ditt boende är du alltid välkommen att kontakta:

Nabo

För frågor om avgiften så vänder du dig till den ekonomiska förvaltaren Nabo:

Parkering

För frågor om parkering, ta kontakt med Stenas ansvarig