Styrelsen

 Ledamöter och suppleanter:

  • Adine Samadi, ordförande
  • Jean-Philip Lee, Vice ordförande
  • Vilhelm Johansson, Ledamot
  • Bulduk Dennis Akdemir, Kassör

  • Johanna Jäderberg, suppleant
  • Simon Ahlnäs, suppleant
  • Dekan Djeza, suppleant

Kontakt: 

 

Information

Information från styrelsen kommer att kunna läsas på anslagstavla i varje trappuppgång.

Samt här på hemsidan under Nyheter.

 

Serviceanmälan - Mina sidor, Stena Fastigheter

Mina sidor, Stena Fastigheter eller 0771 40 50 50

Jour

Akuta ärenden rings in till jouren
Telefon - 031 718 00 08

 

Nabo

För frågor om avgiften så vänder du dig till den ekonomiska förvaltaren Nabo:

Parkering

För frågor om parkering, ta kontakt med Stenas ansvarig