Föreningens ekonomiska förvaltare Nabo hanterar och skickar ut dina avgifter.

För frågor om din avgift vänligen kontakta dem genom att logga in på Nabo.se för att hämta hem din avi.