Tillse regelbundet att vattenlås i golvbrunnar, tvättmaskinsavlopp, handfat, och toalettstolar är vattenfyllda för undvikande av lukt- och ljudproblem.


Toalettstol och handfat

Toalettstol och handfat måste rengöras regelbundet. Använd toalettborste och rengöringsmedel när du rengör toalettstolen. För handfatet används en mjuk borste, t ex en diskborste. Tänk på att starkare rengöringsmedel ofta är skadliga för miljön och polerande medel förstör ytskiktet på porslinet. Tänk på att endast toalettpapper kan spolas ner i wc-stolen, eftersom det löser upp sig vid kontakt med vatten. Om du spolar ner exempelvis pappershanddukar kan det blir stopp i systemet och vattnet i vattenlåset kan sugas ur. Porslinet i handfat och wc-stol tål inte alltför höga temperaturer. Att tömma vatten varmare än 60ºC i en wc-stol kan orsaka sprickor i porslinet.


Avlopp

Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från avloppet. Vattenlås och golvbrunn rengörs regelbundet enligt leverantörens instruktioner. Var noga med att sätta tillbaka golvbrunnsinsatsen enligt anvisningarna. Smörj gärna gummiringen på golvbrunnsinsatsen med tvål eller diskmedel före återmontering. Om vattenlåsen torkar ut (t.ex. när du är bortrest) kan dålig lukt uppstå. Spola då rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och köksvask. Om lukten inte försvinner efter några timmar så kan det vara något fel i systemet.


Handdukstork

För att ta bort smuts används ett milt rengöringsmedel som du sedan torkar bort med fuktig trasa. Torrtorka med trasa eller frottéhandduk. Tänk på att kromade eller färgade ytor samt ytor av metall lätt skadas av syra, stålull och rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.


Kombimaskin

Skötselanvisningar för din tvättmaskin, torktumlare eller kombimaskin finns i leverantörens bruksanvisning som låg i en låda i köket vid inflyttning.
Det finns även ett supportforum på Elektrolux hemsida, där kan du få hjälp att identifiera vanliga fel.
 

Komfortvärme

Golvvärmen som är installerad i ert badrum styrs via en rumstermostat, inte golvgivare. Detta innebär att golvet kan under vissa tider upplevas som kallt beroende på vad rumstemperaturen är för tillfället.
Använder man t.ex. kombimaskinen mycket så kommer rumstemperaturen vara högre och då går inte golvvärmen igång. Så innan ni felanmäler golvvärmen, kontrollera rumstemperatur och fundera över om det är pga att du använt kombimaskinen mycket just den dagen.

Kakel och klinker

Badrummet har ett tätskikt som säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen eller ner i golvet. Undvik därför att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid duschplats och kring badkar.
All eventuell hålltagning i våtrum ska utföras av fackman.


Rengöring av kakel/klinker

Väggar och golv beklädda med kakelplattor eller klinkerplattor rengörs i första hand med vatten och eventuellt rengöringsmedel (exempelvis diskmedel eller allrengöringsmedel).
Vid kraftig nedsmutsning används skursvamp eller skurborste med alkaliskt allrengöringsmedel. Tänk på att fogarna är porösa och lätt smutsas ned. Eventuella mjuka fogar bör torkas rena så att smuts inte fastnar i fogen. Kalkavlagringar som bildats av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med ett svagt, surt rengöringsmedel. Utspädd hushållsättika fungerar utmärkt. Kom ihåg att vattenmätta fogarna före tvättning. Vissa kakelplattor har glasyrer eller speciella dekorer som kan vara känsliga för starkt sura rengöringsmedel, kontrollera därför leverantörens anvisningar. Avsluta rengöringen med rent vatten och mjuk svamp, avsluta alltid med att torka ytorna med torr trasa. För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta används vatten och svagt alkaliskt allrengöringsmedel. Såplösning ska inte användas. Den ger en tunn beläggning på plattornas täta yta där smutsen lätt får fäste. Om plattorna är kraftigt nedsmutsade används vatten och alkaliskt allrengöringsmedel eller grovrengöringsmedel. Torka med rent vatten efteråt. 


Skvallerrör

Från schakten läggs ett “skvallerrör” ut i badrum eller wc. Syftet med röret är att snabbt upptäcka eventuellt läckage i schakten och förhindra omfattande och dyra saneringsarbeten efter läckage. Om det kommer vatten ur skvallerröret måste vattnet omedelbart stängas av och serviceanmälan alternativt jour kontaktas.


Avstängning av vatten

Om bostaden råkar ut för ett vattenläckage ska du omgående stänga av vattnet! Detsamma gäller när arbete utförs på blandare eller andra vattenanslutningar.
Kontakta omedelbart serviceanmälan alternativt jour.

 

Tvättstuga

Samtliga lägenheter har en kombi-tvättmaskin men det finns även en gemensam tvättstuga i entrén på Fyrklöversgatan 11. Tvättstugan bokar du genom aptus-tavlan i entrén. Tvättstugan är tillgänglig även för er som bor på Fyrklöversgatan 13.  Vänligen respektera bokade tvättider och avsluta ditt tvättpass i tid.

 

Dokument