Parkeringsgaraget delas med de närliggande Stena fastigheterna genom en samfällighet och det finns för närvarande många platser lediga. Vid frågor gällande parkering, eller om du vill ställa dig i kö för en parkeringsplats, kontakta Aimo park som är ansvarig för garaget och har hand om samfällighetens/föreningens parkeringsplatser. Kostnaden för en parkeringsplats är 1050 kr i månaden.

Det finns även ett antal laddplatser i parkeringsgaraget ovan jord. Kontakta Aimo för mer information gällande dessa.

 

Dokument

  Karta över p-plats.pdf