Nyheter

Välkommen till årets årsstämma som kommer ske i Ringliniens lokaler i Gårda. OBS, ingång är på baksidan sett från museumet, se bild.

Vill du delta på distans går det också bra, see kallelsen för detaljer.

Läs mer...

TRIVSELREGLER GÄLLANDE BRF KVILLERED

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

DET HÄR BÖR DU VETA

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också  ordningsfrågorna vilket innebär att det är styrelsen som övervakar att dessa ordningsregler efterlevs.

 

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och är därför skyldig att följa ordningsreglerna.

 

Att bo i flerfamiljsfastigheter innebär bland annat att man måste visa hänsyn på flera sätt. Dels bör man visa hänsyn genom att uppträda på ett sådant sätt att grannarna inte störs och dels bör man visa hänsyn genom att inte vara allt för ”överkänslig” och tåla att grannarna hörs och märks ibland.

 

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen att gälla från och med 2020-04-07.

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA?

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare – även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

 

Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster som hyr i andra hand.

HAR DU FRÅGOR?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Styrelsen nås lättast på e-mail:

.

ALLMÄN AKTSAMHET

 • Tänk på att vara aktsam om och vårda föreningens egendom. Kostnader för drift, underhåll och reparationer betalas gemensamt av alla.

 • Tänk på att stänga av vattnet till disk- och tvättmaskin då de inte används. Särskilt om du skall vara bortrest under några dagar.

 • Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med förvaltaren Stena Fastigheter.

  • Dagtid vardagar, via Mina sidor eller telefon 0771 - 40 50 50

  • Övrig tid, Jour telefon 0771 - 40 50 50

 

SÄKERHET

 • Kontrollera att porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

 • Lämna inte källardörrar olåsta.

 • Din lägenhet skall vara utrustad med fungerande brandvarnare.
GEMENSAMMA KOSTNADER

Iaktta sparsamhet med el i fastighetens gemensamma utrymmen, stäng balkonger vintertid.

Kostnader för sophantering och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. 

RÖKNING

 • Rökning i fastigheten, balkongen, loftgången, uteplatsen och i allmänna utrymmen samt på gården rekommenderas ej då det kan upplevas som störning av dina grannar.

BALKONG

Balkonger får inte användas för:

 • Skakning av mattor, sängkläder m.m. i större omfattning.

 • Fimpar får ej lämnas på balkonger, ej heller kastas ned på gård eller gata.

 • Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket för att förhindra ras eller läckage. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under.

 • Det är förbjudet att mata fåglar på balkongen då detta drar till sig skadedjur (t.ex. råttor) till våra hus.

Håll rent och snyggt på din balkong. 

GRILLNING

Grillning på gården

 • Får använda kol- eller elgrill

 • Tändvätska får användas.

Lägenheter med balkong eller lägenheter på markplan med uteplats

 • Får använda enbart elgrill. Det är inte tillåtet att använda kolgrill.

 

Checklista vid grillning – allmänt

 • Grillen ska placeras på ett stadigt underlag.

 • Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål.

 • Grilla gärna med locket på men sätt framförallt på locket när du grillat klart.

 • Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat.

 • Ha alltid tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten när du ska grilla.

 

Checklista vid grillning med kol (endast tillåtet på gården)

 • Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill om kommunen utfärdat eldningsförbud.

 • När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. Det kan ta upp till 24 timmar för grillkol att slockna helt.

 

TRAPPHUS OCH ENTRÈ

Det är inte tillåtet att:

 • Ställa hushållssopor, tidningar och tomglas utanför lägenhetsdörren, ej heller i entrén eller i våra gemensamma utrymmen.

 • Röka i våra gemensamma utrymmen.CYKEL, MOPED, BARNVAGN M.M

 • Cyklar och mopeder får inte ställas på gården, cyklar och mopeder får endast ställas på avsedd plats.

 • Cyklar får ej placeras i trapphuset eller i entrén.

 • I garaget finns rum för förvaring av barnvagnar, rullatorer och rullstolar samt cyklar.

GÅRDEN

 • Gården får användas för privata arrangemang i liten skala.

 • Var aktsam om gården. Lämna inte fimpar, snus eller skräp efter dig.

AVFALLSHANTERING

 • Sortera efter uppsatta skyltar, felsortering åsamkar oss alla höga kostnader.

 • Använd återvinningsstationen vid busshållplatsen Wieselgrensgatan för återvinning.

 • Ställ ingenting på utsidan av befintliga kärl.

PARABOLANTENN

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

 

HUSDJUR

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården.

STÖRNINGAR

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus, i hiss och på gården.

 

Några exempel på vad lagen menar:

 • Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen. Man bör inte spela högt på musikanläggning, musikinstrument eller ha tv:n på alltför högt.

 • Man får inte föra oväsen i trapphuset. Detta gäller även besökare till lägenheten.

 • Husdjur får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till klockan 07.00 på vardagsmorgnar och kl. 09.00 på helgmorgnar.

 

Tänk på att din granne kan bli störd om du tvättar/torktumlar på nätterna.

 

Om du upplever att din granne stör bör du i första hand själv prata med denne.

 

Om du planerar en större tillställning som du kommer att innebära att många gäster rör sig på tomten eller i de gemensamma utrymmena bör du informera om detta med en lapp i entrén.

BYGGA OCH RENOVERA

Försök att lägga bullriga jobb t.ex. att borra och banka i väggarna på vardagar mellan 08.00 och 20.00 samt på helger mellan 10.00 och 20.00.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och information om hyresgästen. Blankett hittas här. OBSERVERA att andrahandsuthyrning endast godkänns med 12 månader i taget.

LÄGENHETSUNDERHÅLL

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att underhålla framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas bland annat lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i

fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.

 

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar mycket

pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att ha en hemförsäkring. I brf Kvillered ingår bostadsrättstillägget som del i fastighetsförsäkringen och detta behöver medlemmen

därför inte teckna själv.

FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp

eller byta ut vitvaror i köket. Väsentliga förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Med väsentliga

förändringar avses ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av gas-, vatten- eller avloppsledningar,

eller sådant som är till påtaglig skada för föreningen. Ibland kan det också behövas bygglov för att

utföra vissa åtgärder i lägenheten.

OM DU TÄNKER FLYTTA

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet

också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum.

FILTERBYTE I VENTILATIONSAGGREGAT

Det är bostadsrättsinnehavaren som genom sitt underhållsansvar är skyldig att byta filter i lägenhetens ventilationsaggregat med jämna mellanrum. Med apparatens standardinställningar och

rekommenderade filter från tillverkaren ska filtren bytas var 12:e månad.

INGREPP I FASADEN

Det är inte tillåtet att göra ingrepp i fasaden, golvet eller taket på balkongen. Det är endast tillåtet att

måla dessa ytor i samma nyans som innan.

 

 

Information från styrelsen kommer att kunna läsas på anslagstavla i varje trappuppgång.

Eller i Facebook gruppen: Fyrklövergatan 11 och 13 Kvillered

 

Förråd uthyrning

Är du intresserad av att hyra ett förråd besvara följande frågor och skicka det till styrelsens gemensamma mailbox, :

Hyra litet förråd 200kr/månad respektive stort förråd 300kr/månad. Det kan förekomma kö.

1. Namn:

2. Kontaktuppgifter: telefonnummer, mailadress

3. Lägenhetsnummer: t.ex. 11-1103

4. Har du redan ett förråd? (Ja / Nej)

5. Intresse av stort eller litet förråd?