Nyheter

Debitering av varmvatten

Hej, 

Som du kanske redan noterat så har Nabo inte debiterat dig för något varmvatten ännu. Anledningen är att uppkopplingen av mätvärdesinsamlingen i fastigheten har tagit längre tid än beräknat.
Nabo kommer därför i januari månad skicka ut en samlingsfaktura för det varmvatten du använt sedan du flyttade in. Efter januari kommer varmvattenförbrukningen att faktureras månadsvis. 

God Jul och Gott Nytt År!