Nyheter

Information från styrelsen

Styrelsen

 Ledamöter och suppleanter:

  •  In-Anna Knutsdotter, ordförande
  • Jean-Philip Lee, vice ordförande
  • Johanna Jäderberg, ledamot
  •  Islam Mireé, ledamot
  •  Seija Leutola, suppleant
  • Panagiota (Peggy) Tsaousi Tonits, suppleant 

Kontakt: 

 

Information

Information från styrelsen kommer man kunna läsa vid anslagstavla vid varje trappuppgång.

Eller i Facebook gruppen: Fyrklövergatan 11 och 13 Kvillered

 

Förråd uthyrning

Är du intresserad av att hyra ett förråd besvara följade frågor och skicka det till styrelsens gemensamma mailbox, :

1. Namn:

2. Kontaktuppgifter: telefonnummer, mailadress

3. Lägenhetsnummer: t.ex. 11-1103

4. Har du redan ett förråd? (Ja / Nej)

5. Intresse av stort eller litet förråd? (priset kommer att skiljas)