Nyheter

Hej, 

Som du kanske redan noterat så har Nabo inte debiterat dig för något varmvatten ännu. Anledningen är att uppkopplingen av mätvärdesinsamlingen i fastigheten har tagit längre tid än beräknat.
Nabo kommer därför i januari månad skicka ut en samlingsfaktura för det varmvatten du använt sedan du flyttade in. Efter januari kommer varmvattenförbrukningen att faktureras månadsvis. 

God Jul och Gott Nytt År!

Nu har föreningen en ny och mer uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och att den även tillför något nytt och bättre till vårt boende i föreningen. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen.